• Standaard

PRIVACYVERKLARING HARTEMEISJES

Hartemeisjes vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@hartemeisjes.com.

Artikel 1                      Wie zijn wij?

Hartemeisjes is een eenmanszaak, gevestigd te (3962 LJ) Wijk bij Duurstede aan Cato 10. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62947532. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hieronder kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail en telefoonnummer tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen  wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw foto’s met eventueel jouw social media account als leverancier. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij bewaren dit beeldmateriaal onbeperkt in ons archief totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor offertes, facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, leveradres, bankgegevens, openstaande saldo en andere gegevens die jij op de factuur wenst te hebben. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening of producten, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer, ordernummer, factuurnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar bewaren.

Hartemeisjes heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Wij verwerken jouw naam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Tot slot verwerken wij onder andere jouw geboortedatum en trouwdatum. Deze gegevens hebben gebruiken wij voor marktonderzoek uit een gerechtvaardigd belang. Deze gegevens verwijderen wij na voltooiing van ons onderzoek.

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken via een derde organisatie voor bruiloften waar wij bij zijn aangesloten.

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Hartemeisjes om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@hartemeisjes.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

Hartemeisjes zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar privacy@hartemeisjes.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.